Aktualnosti

20.09.2023 "MALA ŠKOLA"


OBAVIJEST ZA RODITELJE DJECE U PROGRAMU PREDŠKOLE - „MALE ŠKOLE“
 
Poštovani roditelji,

pozivamo vas na sastanak koji će se održati dana 26.9.2023. god. (utorak) u 16:30 sati  u centralnom objektu Dječjeg vrtića "Sunce", III. Poljanice 2.

Dnevni red:
1. Plan i program rada "Male škole" za ped. god. 2023./2024.
2. Obveze roditelja
3. Razno
 
Molimo sve roditelje da se odazovu!
                                                                          Uprava vrtića 
 
                           

23.08.2023 VAŽNA OBAVIJEST!


Poštovani roditelji novoupisane djece redovite programe vrtića/jaslica!

Ako NISTE dostavili  zdravstvenu dokumentaciju  prilikom inicijalnog razgovora, a koja uključuje:

  • potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu,
  • presliku zdravstvene iskaznice, 
  • presliku iskaznice imunizacije djeteta podaci o procijepljenosti – dug cjepiva,
molimo Vas da istu donesete u vrtić zdravstvenoj voditeljici najkasnije do 25.8.2023. (petak)jer u protivnom nećete moći potpisati ugovor nakon završenog roditeljskog sastanka koji je u ponedjeljak 28.8.2023. u 16:30 h!

Ukoliko roditelji Dječjem vrtiću ne dostave gore navedenu dokumentaciju, smatrat će se da su odustali od upisa djeteta u Dječji vrtić!

S poštovanjem,
Uprava vrtića

14.07.2023 VAŽNO - Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb


Dječji vrtić "Sunce"
Zagreb, III. Poljanice 2
KLASA: 601-01/23-01/69
URBROJ: 251-613-01-23-02
Zagreb, 14.7.2023.
 
                                              OBAVIJEST
 
Poštovani roditelji / skrbnici,
 
obavještavamo Vas da je donesena nova Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb od roditelja/skrbnika - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 15/23) te Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2023. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 17/23).
Izmjene navedenih propisa primjenjuju se od 1. srpnja 2023. godine.
 
 
 
 
                                                                            Ravnateljica:
                                                                           
Gordana Šencaj
 

21.06.2023 OBAVIJEST ZA RODITELJE NOVOUPISANE DJECE


OBAVIJEST O RODITELJSKOM SASTANKU I POTPISIVANJU UGOVORA

RODITELJSKI SASTANAK
Sastanak s roditeljima novoupisane djece u redovite programe vrtića/jaslica (ne u Program predškole) održat će se u centralnom objektu Dječjeg vrtića „Sunce“, III Poljanice 2, dana 28.8.2023. god. s početkom u 16:30 sati.
Roditeljski sastanak za roditelje djece upisane u Program predškole bit će održan krajem mjeseca rujna (molimo pratite obavijesti na WEB stranici vrtića).
 
POTPISIVANJE UGOVORA
Preduvjet za potpisivanje Ugovora je da roditelj/skrbnik Dječjem vrtiću, ukoliko to već nije učinio prilikom dolaska na inicijalni razgovor, dostavi sljedeću dokumentaciju:

  • potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
  • presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
  • presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o procijepljenosti), a original na uvid,
  • za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja, nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje Centra za socijalnu skrb, mišljenje stručnog tima dječjeg vrtića odnosno individualizirani odgojno-obrazovni program ukoliko je dijete prethodno pohađalo dječji vrtić, medicinsku dokumentaciju i dr.),
  • ispisnicu iz vrtića u kojem je dijete trenutno upisano (djeca upisana u druge gradske ili privatne vrtiće,
  • zdravstveni karton iz vrtića u kojemu je dijete trenutno upisano (djeca upisana u druge gradske ili privatne vrtiće,
 
Ukoliko roditelji Dječjem vrtiću ne dostave gore navedenu dokumentaciju, smatrat će se da su odustali od upisa djeteta u Dječji vrtić.
 
TERMINI POTPISIVANJA UGOVORA
Potpisivanje Ugovora o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja djeteta za djecu primljenu u Dječji vrtić „Sunce“, a za koju je predana gore navedena dokumentacija, obavljat će se od 3. do 11.7.2023. god. u tajništvu vrtića u centralnom objektu, III. Poljanice 3, od  8:00 do 16:00 sati (iznimno u utorak  4.7.2023. god. od 9:00 do 17:00 sati). 
 
Roditelji djece koji do gore navedenog perioda potpisivanja Ugovora nisu dostavili svu potrebnu dokumentaciju moći će nakon dostave dokumenata potpisati Ugovor odmah po završetku roditeljskog sastanka 28.8.2023. god. Djeca koja nisu procijepljena prema važećem kalendaru cijepljenja do navedenog roka, Ugovor će potpisati nakon obavljenog cijepljenja uz dostavljenu iskaznicu imunizacije.
Ugovor potpisuju oba roditelja!
 
 Uprava vrtića
 

© 2023 Vrtić Sunce. Sva prava pridržana.