Raspored rada ravnateljice i stručne službe


RASPORED RADA RAVNATELJICE I STRUČNIH SURADNICA U PODRUČNOM OBJEKTU „DUBEC“  ZA PED. GODINU 2021./2022.

RAVNATELJICA I STRUČNE SURADNICE
 
RASPORED RADA
Ravnateljica Gordana Šencaj
ravnateljica.sunce@gmail.com
FLEKSIBILNO NA OBA OBJEKTA
Pedagoginja Marina Matković
pedagog.dvsunce@gmail.com
UTORAK, PETAK
Psihologinja Kristina Grbić
psiholog.dvsunce@gmail.com
SRIJEDA, PETAK
Logopedinja Ivana Dokupil
dvsunce.logoped@gmail.com
UTORAK, ČETVRTAK
Zdravstvena voditeljica Monika Brlić
zdravstvenivoditelj.dvsunce@gmail.com
PREMA POTREBAMA PROCESA
Zdravstvena voditeljica Karolina Majer Ribarić

 
PONEDJELJAK - PETAK  p.o. DUBEC

 
 
 Ravnateljicu i članice stručnog tima vrtića možete kontaktirati osobno u vrtiću prema gore navedenom rasporedu, telefonski na broj 01/2924 612 (objekt Dubec) ili na broj 01/2922 355 (centralni objekt Poljanice). Također, možete nas kontaktirati i putem gore navedenih e-mail adresa. Molimo Vas da razgovore i konzultacije najavite mailom ili telefonski.
 
Zahvaljujemo na suradnji,
Ravnateljica i stručni tim vrtića

© 2023 Vrtić Sunce. Sva prava pridržana.