Kako pomoći djeci u novonastaloj situaciji vezanoj uz korona virus


Nove okolnosti koje su nam se dogodile širenjem korona virusa dovele su do velikih promjena u našem uobičajenom načinu života, ponašanju i doživljavanju stvari oko nas. Sva ta zbivanja i vijesti koje nam dolaze sa svih strana izazivaju zabrinutost i strah kod svih, pa tako i kod djece, koja vide da se nešto događa, ali, koja često kao i mi, ne razumiju što je se to zapravo događa, što je to o čemu svi sada pričaju i kako to da se je naš uobičajeni način života odjednom toliko promijenio. 
 
Kako se ponašati u novim okolnostima i koji su načini na koji možemo lakše prebroditi sadašnju situaciju? 
Dobro je imati na umu sljedeće: 
 • Iako su zabrinutost i strah svakako neugodni, oni su i korisni, jer nam u realnoj opasnosti pomažu da budemo oprezni i pažljivi kako bismo zaštitili svoje zdravlje kao i zdravlje drugih
 • Trebamo biti svjesni da ovo stanje nije trajno, već će proći za neko vrijeme
 • Svaka kriza u kojoj se nađemo predstavlja izazov, pa tako i ova.
Izazov za znanstvenike je npr. pronaći način kako se suprotstaviti virusu proučavajući ga i pronalazeći lijek ili cjepivo. Izazov je i pred svakim od nas da  pronađemo što bolji način da pomognemo sebi i svojim bliskima u ovoj krizi, da pronađemo novu empatičnost i bliskost kako bismo što lakše prebrodili ovu situaciju.
 
Svjetska zdravstvena organizacija dala je upute za odrasle o tome kako se nositi sa stresom u novim okolnostima. U njima se navodi sljedeće:
 • U krizi je normalno osjećati se tužno, napeto, konfuzno, prestrašeno ili ljutito.
 • Razgovor s ljudima pomaže. Kontaktirajte svoje prijatelje i obitelj.
 • Ako morate ostati kod kuće, održavajte zdrav način života, što uključuje adekvatnu prehranu, odmor, vježbanje i socijalne kontakte sa bliskim osobama kod kuće, kao i telefonske kontakte s ostalim članovima obitelji i prijateljima.
 • Smanjite zabrinutost na način da budete dobro informirani, ali i tako da ograničite vrijeme u kojem ste izloženi  medijskim informacijama koje vas plaše ili zabrinjavaju.
 • Koristite načine koji su već vam ranije pomagali da prebrodite krizne situacije.
 
Svjetska zdravstvena organizacija dala je i upute kako pomoći djeci kako da se lakše nose sa stresom u novim okolnostima. U njima se navodi sljedeće:
 • Djeca mogu reagirati na stresne situacije na drugačiji način nego odrasli, na način da postanu povučenija ili nametljivija, napeta ili ljuta ili pokazivati različita ponašanja koja su već "prerasla", poput mokrenja u krevet i sl.
 • Budite podrška djeci, saslušajte njihove brige i pružite im dodatnu ljubav i pažnju. U teškim vremenima djeca trebaju više pažnje i iskazivanja ljubavi.
 • Slušajte vašu djecu, govorite im prijazno i pružite im ohrabrenje.
 • Prema mogućnostima omogućite djeci da se igraju i opuštaju.
 • Budite blizu djeci. U slučaju odvojenosti (zbog odlaska u bolnicu i sl.) i dalje održavajte kontakte na načine koji su dostupni (telefonom i sl.).
 • Održavajte uobičajene životne rutine što je više moguće i uspostavljajte nove u skladu s novim okolnostima, u kojima se izmjenjuju obaveze i odmor.
 • Pružite djeci objašnjenja u skladu s njihovom dobi i mogućnostima razumijevanja.
 • Uputite ih u ponašanja koja će pomoći da se smanji mogućnost zaraze.
 • Na obziran i ohrabrujući način pripremite ih i informirajte o tome da će netko tko se sada ne osjeća dobro biti bolje i da će mu doktori pomoći da ozdravi.
 
Psiholog vrtića

 
 

 

© 2023 Vrtić Sunce. Sva prava pridržana.