Korisna literatura

Andrilović, V., Čudina, M. (1995). Osnove opće i razvojne psihologije. Školska knjiga, Zagreb.

Čudina-Obradović, M. (1996). Igrom do čitanja. Školska knjiga, Zagreb.

Došen Dobud, A. Mali dijete veliki istraživač. Alinea, Zagreb.

Došen-Dobud, A. (2001). Predškola: vodič za voditelje i roditelje. Zagreb, Alinea

Flander B. G., Karlović A. (2004). Odgajam li dobro svoje dijete. Marko M. Usluge d.o.o, Zagreb.

Juul, J. (2006). Vaše kompetentno dijete. Pelago, Zagreb.

Maleš, D., Milanović, M., Stričević, I. (2003). Živjeti i učiti prava. FF Press, Zagreb.

Oaklander, V. (1996). Put do dječjeg srca - geštaltistički psihoterapijski pristup djeci. Školska knjiga, Zagreb.

Perry Good, E. (1993). Kako pomoći klincima da si sami pomognu. Alinea, Zagreb.

Petz, B. (2007). Uvod u psihologiju – psihologija za nepsihologe. Naklada Slap, Jastrebarsko.

Rajić, Z. (1989). Razgovor sa stomatologom. Školska knjiga, Zagreb.

Starc, B. i sur. (2004). Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi. Golden Marketing - Tehnička knjiga. Zagreb.

Varoščić, M. (1992). Izvori znanja o stjecanju zdravstvene kulture. Rijeka.

Vučemilović, Lj. i Vujić-Šisler, Lj. (2007). Prehrambeni standard za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću – jelovnici i normativi. Podružnica medicinskih sestara dječjih vrtića grada Zagreba, Gradski ured za obrazovanje kulturu i šport – sektor predškolski odgoj, Zagreb.

Vujić-Šisler, Lj., Vučemilović, Lj. (2009). Trebam tvoju pomoć. HUMS, Zagreb.

Vučemilović, Lj. I sur. (2009). Sezonska jela iz dječjeg lonca. Dv. “Sunce”, Zagreb.

Wooflstfon, R.C. (2004). Zašto djeca to rade? Profil, Zagreb.

Woolfson C. R. (2004). Razumjevanje i poticanje razvoja vašeg djeteta. Educa. Zagreb.

Zergollern, Lj. i sur. (1994). Pedijatrija 1 i 2. Naprijed, Zagreb.


© 2024 Vrtić Sunce. Sva prava pridržana.