Rano učenje engleskog jezika

 Metoda potpunog tjelesnog odgovora -  metoda koja se koristi u predškolskom poučavanju engleskog jezika
 
Metoda potpunog tjelesnog odgovora (Total physical response, skraćeno TPR), jedna je od važnih metoda učenja stranog jezika. Temelji se na koordinaciji jezika i tjelesnog pokreta. Razvio ju je James Asher, profesor psihologije sa Sveučilišta San José u SAD-u, 60-ih godina prošlog stoljeća, na temelju svojih promatranja male djece pri učenju materinjeg jezika, a koja pri učenju koriste cijelo tijelo.
 
U metodi TPR instruktori/učitelji daju upute na jeziku koji poučavaju, dok djeca odgovaraju pokretima svog tijela.
 
Metoda je primjer "pristupa razumijevanjem" (comprehension approach) u
učenju stranog jezika. Slušanje i davanje odgovora ima dva cilja: služi učenju i prepoznavanju značenja riječi, ali i pasivnom učenju strukture samog jezika.
 
Prednost TPR metode:
 
  • Temelji se na tjelesnom pokretu, a djeca se vole kretati - za TPR metodu ne treba biti posebno spretan, odlično se koristi u skupinama djece različitih sposobnosti, čak i s djecom s motoričkim teškoćama. Često se koristi u radu s početnicima i malom djecom, a primijenjiva je neovisno o dobi i znanju.
 
  • Djeca su u toj metodi potpuno uključena - tijelom pokazuju i odgovaraju na ono što su čuli i pri tome nisu pod pritiskom govoriti na stranom jeziku. Svako dijete prije nego spontano progovori stranim jezikom mora osjetiti unutarnju spremnost. Naime, metoda priznaje tzv. „tihi period“ u kojem dijete tek upija novi jezik i još nije u stanju samostalno govoriti.
 
  • TPR metoda može biti sastavni dio bilo koje lekcije engleskog jezika, posebno na početnoj razini učenja.
 
  • Jedna od najvećih prednosti korištenja TPR metode u predškolskim skupinama je neovisnost o pisanom tekstu, jer se sadržaj djeci prezentira usmeno, tako da djeca ne moraju znati čitati da bi moglo sudjelovati u učenju. Tekstovi i slikovni materijali koriste se na višim razinama učenja.
 
TPR se koristi u radu s malom djecom zato što ona:
• imaju potrebu za kretanjem
• ne boje se i nije im neugodno kretati se pred drugima
• imaju prirodnu želju za glumom
• imaju prirodnu želju za aktivnim reagiranjem
• uživaju u opipljivim/taktilnim aktivnostima
• imaju veliku količinu energije.
 
Integriranjem metoda učenja stranog jezika u svakodnevne rutine skupine djeca su od početka uključena u jezik i odmah  na njega reagiraju. Djeca će vrlo brzo spoznati da puno toga razumiju i na tome će graditi svoje samopouzdanje. Velika prednost TPR metode je u njenoj pristupačnost, životnost i privlačnost.
 
Kratke motoričke aktivnosti, integrirane s drugim vrstama aktivnosti, mogu biti vrlo motivirajuće i poticajne za učenje jezika. Korištenje motoričkih aktivnosti u prezentiranju pažljivo odabranih jezičnih sadraja svakako je  poželjno i korisno na početnoj razini učenja. Zapravo većina igara u skupini se, svjesno ili nesvjesno, osniva na principima TPR metode.  
 
Važan aspekt ove metode je i korištenje slikovnog materijala, odnosno vizualizacije onoga što se uči. Na panou su uvijek izložene teme i priče koje se obrađuju (tzv. Wall picture storybooks), kako bi ih djeca tijekom učenja mogla vizualno pratiti i kako bi im se tako olakšalo učenje novih sadržaja.  
 

© 2024 Vrtić Sunce. Sva prava pridržana.