OBAVIJEST ZA RODITELJE NOVOUPISANE DJECE


OBAVIJEST O RODITELJSKOM SASTANKU I POTPISIVANJU UGOVORA
RODITELJSKI SASTANAK
Sastanak s roditeljima novoupisane djece u redovite programe vrtića/jaslica (ne u Program predškole) održat će se u centralnom objektu Dječjeg vrtića „Sunce“, III Poljanice 2, dana 28.8.2023. god. s početkom u 16:30 sati.
Roditeljski sastanak za roditelje djece upisane u Program predškole bit će održan krajem mjeseca rujna (molimo pratite obavijesti na WEB stranici vrtića).
 
POTPISIVANJE UGOVORA
Preduvjet za potpisivanje Ugovora je da roditelj/skrbnik Dječjem vrtiću, ukoliko to već nije učinio prilikom dolaska na inicijalni razgovor, dostavi sljedeću dokumentaciju:

  • potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
  • presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
  • presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o procijepljenosti), a original na uvid,
  • za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja, nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje Centra za socijalnu skrb, mišljenje stručnog tima dječjeg vrtića odnosno individualizirani odgojno-obrazovni program ukoliko je dijete prethodno pohađalo dječji vrtić, medicinsku dokumentaciju i dr.),
  • ispisnicu iz vrtića u kojem je dijete trenutno upisano (djeca upisana u druge gradske ili privatne vrtiće,
  • zdravstveni karton iz vrtića u kojemu je dijete trenutno upisano (djeca upisana u druge gradske ili privatne vrtiće,
 
Ukoliko roditelji Dječjem vrtiću ne dostave gore navedenu dokumentaciju, smatrat će se da su odustali od upisa djeteta u Dječji vrtić.
 
TERMINI POTPISIVANJA UGOVORA
Potpisivanje Ugovora o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja djeteta za djecu primljenu u Dječji vrtić „Sunce“, a za koju je predana gore navedena dokumentacija, obavljat će se od 3. do 11.7.2023. god. u tajništvu vrtića u centralnom objektu, III. Poljanice 3, od  8:00 do 16:00 sati (iznimno u utorak  4.7.2023. god. od 9:00 do 17:00 sati). 
 
Roditelji djece koji do gore navedenog perioda potpisivanja Ugovora nisu dostavili svu potrebnu dokumentaciju moći će nakon dostave dokumenata potpisati Ugovor odmah po završetku roditeljskog sastanka 28.8.2023. god. Djeca koja nisu procijepljena prema važećem kalendaru cijepljenja do navedenog roka, Ugovor će potpisati nakon obavljenog cijepljenja uz dostavljenu iskaznicu imunizacije.
Ugovor potpisuju oba roditelja!
 
 Uprava vrtića


© 2023 Vrtić Sunce. Sva prava pridržana.