O nama


 

Dječji vrtić “Sunce” svojim djelovanjem kao optimalna ustanova objedinjuje brigu o djeci predškolske dobi u vrtiću i jaslicama od prve godine života do polaska u školu. Proces njege, odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću “Sunce” provodimo u 23 odgojne skupine na dvije lokacije na području Dupca i Poljanica.
 
Primarni odgojno-obrazovni program obogaćujemo sadržajima kulturne baštine i ekološkim aktivnostima. Osim redovitog programa u svojim skupinama provodimo i programe ranog učenja engleskog jezika (cjelodnevni i kraći programi). Sportske aktivnosti, ritmiku i ples provodimo u obliku kraćih programa za djecu od treće godine do polaska u školu. Odgoj i obrazovanje za okoliš generacijama je u našem vrtiću, kroz mnoge projekte, eko-akcije te suradnju s roditeljima i društvenom sredinom, glavna vodilja k zajedničkom cilju: čuvanju okoliša, zdravom načinu življenja i stvaranju sretne zajednice.

Od pedagoške godine 2020./2021. ustrojili smo i novu odgojno-obrazovnu skupinu „Lavići“ u kojoj provodimo cjelodnevni programa rada s djecom s teškoćama u razvoju.


MISIJA VRTIĆA

Misija Dječjeg vrtića "Sunce" temelji se na poticanju razvoja dječjeg potencijala svakog polaznika ovog vrtića. Navedeno se čini poticanjem različitih razvojnih područja kroz djelatnost organiziranog oblika odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi. Na tom putu, poseban se naglasak stavlja na poštivanje dječjih prava i uvažavanje individualnih potreba i osobitosti djece.  S obzirom na navedeno, u vrtiću se provode različiti programi odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi utemeljeni na humanističko-razvojnom pristupu. Osim neposrednog rada s djecom, svojim djelovanjem posredno ćemo pružati podršku obitelji te pridonositi razvoju roditeljskih kompetencija, a time i ojačavati razvoj cijele društvene zajednice.
 

VIZIJA VRTIĆA

Primarna vizija našeg vrtića je, kroz poticajno okruženje, učiniti predškolsku ustanovu mjestom rasta i razvoja svakog pojedinog djeteta. Upravo navedeno načelo u našoj odgojno-obrazovnoj ustanovi pokreće zajedničke akcije te vodi rad u željenom smjeru. Opisano omogućuje prvi korak prema suradnji i sinergiji odgojitelja, stručnog tima, ravnatelja te roditelja i njihove djece. Iako svi nabrojani sudjeluju u odgoju i obrazovanju najmlađih, nerijetko mogu imati različite pristupe rješavanju problema, a podsjećanjem na viziju kojom se vodimo pri djelovanju naše ustanove, činimo da svi akteri djetetova života počinju surađivati sa zajedničkim ciljem, a to je sretno, sigurno i zadovoljno dijete. Već je prepoznato kako jedino timski rad i individualna stručna participacija svakog sudionika u odgojno-obrazovnom procesu vodi do ostvarenja postavljenih ciljeva, a to od nas zahtjeva kontinuirano stručno usavršavanje kojem pridajemo velik značaj. Istraživanja u praksi, promišljanje o njezinu unapređivanju te suradnja s roditeljima i lokalnom zajednicom samo su neki od načina na koje se stručno usavršavamo te podižemo kvalitetu rada ove ustanove.
 

 
 


© 2024 Vrtić Sunce. Sva prava pridržana.