VAŽNO - Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb

 
Dječji vrtić "Sunce"
Zagreb, III. Poljanice 2
KLASA: 601-01/23-01/69
URBROJ: 251-613-01-23-02
Zagreb, 14.7.2023.
 
                                              OBAVIJEST
 
Poštovani roditelji / skrbnici,

obavještavamo Vas da je donesena nova Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb od roditelja/skrbnika - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 15/23) te Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2023. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 17/23).
Izmjene navedenih propisa primjenjuju se od 1. srpnja 2023. godine.
 
 
 
 
                                                                            Ravnateljica:
                                                                           
Gordana Šencaj
 


© 2023 Vrtić Sunce. Sva prava pridržana.